Logo

Proč outsourcing?

Výhody outsourcingu

Externí správa - outsourcing

 

Rádi se postaráme nejen o Vaši síť, ale také o Váš server, počítače a veškeré počítačové vybavení. Dodáme a zprovozníme nové vybavení, pomůžeme Vám s nasazením softwarových produktů. Naším cílem je, abyste za stejně samozřejmou měli i bezchybnou funkčnost Vašeho počítačového vybavení. 

Co nabízíme

 • Správu hardwaru (osobních počítačů, notebooků, tiskáren, aktivních i pasivních síťových prvků)
 • Správu systému (instalace, údržba a reinstalace OS a dalšího software, nastavení uživatelských práv, zálohování dat, databáze, zabezpečení sítě)
 • Servery a databáze
 • Správu souborových a poštovních serverů (Microsoft a Linux/Unix)
 • Kompletní servis hardwaru a správu softwaru
 • Administraci a dálkovou správu
 • Telefonickou podporu hotline 

Výhody outsourcingu

 • Garantovaná úroveň služeb
 • Přenesení rizik na poskytovatele
  • Předání odpovědnosti za provoz IT technologií skutečným odborníkům, kteří mají přehled o aktuálních standardech.
  • Jsme schopni převzít odpovědnost za provoz celé IT infrastruktury.
 • Zjednodušení manažerské práce
 • Snížení rizika úniku interních informací
 • Odstranění problémů s legalizací SW
 • Snížení počtu pracovníků
  • Zajišťujeme kvalifikovaný personál pro provozní a technické zajištění projektů
 • Snížení nákladů za zaměstnance IT a jejich vyhledávání
 • Předvídatelné náklady a kontrolovatelné výdaje IT
 • Možnost rozložení investic do měsíčních plateb
 • Přínos Know-How
 • Konkurenční výhoda
  • Poskytujeme pomoc při vývoji a implementaci vhodné strategie informačních technologií se záměrem podporovat obchodní aktivity zákazníka

 

Kontakty:

info@malyjarda.cz

support@malyjarda.cz

+420 558 847 461cenzuruje váš poskytovatel připojení?