Logo

Linux a disková pole

Disková pole RAID v OS Linux

     Zatímco dříve se RAID pole dělaly pouze hardwarově – veškerou práci odvedl řadič, dnes jsou velmi časté softwarové raid řadiče, u kterých se o „RAID funkce“ stará BIOS řadiče a speciální ovladač. Problém tohoto řešení je v tom, že pokud se stane, že po čase dojde k poruše řadiče, může se stát (a také se často stává), že již není možné obstarat náhradní řadič, který používá stejný BIOS a/nebo ovladač a data jsou již z disků téměř nedobytná.

 Oproti tomu softwarová RAID pole vytvářená v operačním systému Linux (RAID-0/1/4/5/6) mají podporu přímo v jádře OS, což sebou přináší výhodu přenosu sady disků mezi libovolným HW a libovolnými řadiči v případě poruchy původního stroje s diskovým polem. Ovladače RAID, které jsou součástí jádra operačního systému Linux jsou natolik kvalitní, že při využití vysokého výkonu dnešních počítačů dosahují podstatně vyššího výkonu než dnešní plně hardwarové řadiče RAID polí.

 RAID pole je možné v OS Linux vytvářet nad IDE, SATA, SCSI i SAS disky. Teoreticky je možné kombinovat různé technologie disků v jednom poli. Což ovšem znamená určitou degradaci výkonu díky různým rychlostním limitům daných technologií.

 Moderní základní desky mají integrovány nejen 2-4 kanály IDE (možno připojit až 4-8 disků, pro dobrý výkon se ale doporučuje připojovat harddisky konfigurované pouze jako MASTER, tzn. 1 disk na kanál, tedy 2-4 disky) a také až 8 SATA kanálů (umožňuje připojit až 8 SATA disků). S výhodou je pak například možné ve výkonnějších datastorage centrech využít IDE kanály pro HDD v RAID-1 či RAID-5 nebo RAID-6 poli jako systémové disky operačního systému a až osm SATA disků pro pole RAID-5 nebo RAID-6, sloužící jako datové úložiště. Nejvýkonnější datastorage centra jsou postaveny s hardisky SCSI nebo SAS.

 Tyto Linuxové stroje je možné po síti připojovat např. do sítí s Microsoft Windows (SMB, CIFS protokoly) a Unix (NFS) stanicemi. Také je možné konfigurovat například přístupy pomocí FTP, SCP, HTTP(S), WebDAV (dle Microsoftu se tato technologie nazývá „Složky v síti WWW“, anglicky „WebFolders“) atd. Server je např. také schopen propojení s LDAP databázemi uživatelů, Active Directory a doménovými řadiči. Je také sám schopen běžet jako primární doménový řadič.

 

Kontakty:

info@malyjarda.cz

support@malyjarda.cz

+420 558 847 461cenzuruje váš poskytovatel připojení?