Logo

CRM/Groupware

Customer relationship management a řízení práce v týmech

Modulární webová aplikace pro řízení práce ve skupinách

 

Webová aplikace s modulární architekturou a bohatými možnostmi konfigurace a nastavení práv, běžící nad SQL databází. Aplikace umožňuje efektivní řízení vztahy se zákazníky a organizace práce ve firmě. Aplikace umožňuje také možnost uživatelských nastavení a vzhledů a mnoho dalších vychytávek. Systém je možné propojit s jinými informačními a ekonomickými systémy.

Webová aplikace umožňuje definovat kategorie globálně nebo pro každý modul zvlášť, což umožňuje efektivní filtrování a třídění.

Aplikaci je možné instalovat s např. s těmito moduly:

 • Hlavní strana (umožňuje zobrazovat souhrnně informace z některých modulů, takže jsou relevantní informace pohromadě)

 • Administrátor (umožňuje správu uživatelů. skupin. práv, přístupů do aplikací, zobrazení přístupových logů a mnoho dalšího potřebné pro správu aplikace IS)

 • eMail (webový emailový IMAP klient)

 • Kalendář (kalendář s možností sdílení a množstvím funkcí a provázaností na ostatní moduly)

 • Galerie (modul správy alb fotografií s bohatými možnostmi konfigurace)

 • Adresář (správce kontaktů, adres, uživatelů...)

 • Správce dokumentů (úložiště pro sdílené dokumenty)

 • Záznamník (modul pro správu úkolů, poznámek, zavolat, poslat email s možností delegování těchto záznamů na různé uživatele a s možností sledování změn v těchto záznamech...)

 • Projekty (modul pro správu projektů/výroby ap.)

 • Rezervace zdrojů (umožňuje rezervovat sdílené prostředky ve firmě, např. automobily, jednací místnosti, notebooky, prostě jakýkoli sdílený prostředek ve firmě s provázaností na kalendář)

 • Harmonogram (modul pro přesné plánování procesů v zadaný čas, sledování nákladů ap.)

 • Evidence problémů (systém pro evidenci problémů k vyřešení na firmě nebo pro zákazníky – support centrum)

 • Správa souborů (modul pro správu souborů a jejich sdílení ve skupinách)

 • Wiki (modul pro Wiki – systém pro kolaborativní práci s dokumentací)

 • Záložky (modul sdílených odkazů na stránky v Internetu)

 • Web (CMS systém pro vytváření webů na firmě nebo Internetu)

 • Novinky (správce novinek/článků)

 • Ankety (modul pro ankety)

 • Databáze znalostí (modul pro vytváření databáze znalostí – postupů, návodů pro firemní a jiné potřeby)

Moduly aplikace pro řešení

 

Modul Správce projektů

 

Tento modul je jakýmsi kontejnerem pro různé moduly, jejichž informace jsou uvnitř projektu zařazeny. Samozřejmě tento modul eviduje také další informace, které v jiných modulech nejsou – popis a stav projektu, možnost příloh souborů a dalších odkazů na informace v modulech, možnost ceníků a sledování rozpočtu projektu, možnost tvorby Ganttova postupového diagramu, zakládání podprojektů k projektům a podprojektům a tím přehledné třídění a dělení jednotlivých částí/úkolů/prací atd. podobně jako fungují složky/adresáře a soubory na disku. Projektům je možné zadávat počáteční a koncové datum (plánované a skutečné), prioritu, třídit je do kategorií, dělit na aktivní/neaktivní/archivované/šablony. V projektech je možné také fultextově vyhledávat. Modul správce projektů umožňuje širokou škálu evidence a plánování, s bohatými možnostmi konfigurace a propojení na ostatní moduly.

 

Modul Správce projektů - přidání/editace - obecné

Ilustrace 1: Modul Správce projektů - přidání/editace - obecné


Modul Správce projektů: přidání/editace - popis 

Ilustrace 2: Modul Správce projektů: přidání/editace - popis


Modul Správce projektů: přidání/editace - členové 

Ilustrace 3: Modul Správce projektů: přidání/editace - členové


Modul správce projektů: přidávání/editace - možnosti účtování/evidence 

Ilustrace 4: Modul správce projektů: přidávání/editace - možnosti účtování/evidence


Modul Správce projektů: přidání/editace - odkazy/přílohy 

Ilustrace 5: Modul Správce projektů: přidání/editace - odkazy/přílohy

 

Modul Správce projektů - seznam součástí 

Ilustrace 6: Modul Správce projektů - seznam součástí


Modul Správce projektů - seznam projektů

Ilustrace 7: Modul Správce projektů - seznam projektůModul kalendář

 

Tento modul aplikace představuje klasický sdílený kalendář. Je možné do něj vkládat nejrůznější události, s bohatými možností opakování, přidávání účastníků (včetně vyhledávání volných časů dle obsahu jejich kalendáře ap.). Přijení souboru či odkazu na záznam v jiném modulu. Také je možnost přidání upomínek, které přijdou účastníkům emailem ap.

 

Modul kalendář

Ilustrace 8: Modul kalendář


Modul kalendář - přidání/editace

Ilustrace 9: Modul kalendář - přidání/editaceModul záznamník (úkoly/zavolat/poslat email/poznámka)

 

Modul záznamník umožňuje zaznamenávat podrobně jednotlivé úkoly, telefonní hovory, evidenci emailů, poznámek. Každý záznam je možné větvit (např. přidat poznámku k telefonnímu hovoru). Záznamy je možné jednoduše provázat s ostatními moduly (např. Kontakty) – „vyhledat“ a hotovo. Modul také umožňuje připojovat soubory k jednotlivým záznamům, sledovat změny, delegovat záznam(y) uživatelům, či skupině uživatelů a mnoho dalších věcí. Seznam těchto záznamů je uveden také v modulu kalendáře.

 

Modul záznamník

Ilustrace 10: Modul záznamník


Modul záznamník - přidání/editace

Ilustrace 11: Modul záznamník - přidání/editaceModul adresář

 

Tento modul umožňuje podrobnou evidenci kontaktů a adres s možností třídění do kategorií, konfigurací různých sdílených adresářů (skupinové, uživatelské, soukromé). V modulu je možné jednoduše vyhledávat, filtrovat a řadit informace. Také je možné využít rozšířené vyhledávání. Modul umožňuje administrátorem přidělování práv pro různé skupiny a uživatele do různých adresářů. Ve výchozím nastavení je možné evidovat tyto položky:

 • Obecné

  • Jméno

   • Titul/Oslovení

   • Křestní jméno

   • Prostřední jméno

   • Příjmení

   • Za příjmením

  • Titul(ek)/Název

  • Role

  • Místnost

  • Organizace

  • Oddělení

  • Ulice (2 položky)

  • Město (PSČ a město)

  • Země

  • Adresář (možnost ukládat do různých adresářů)

 • Soukromé

  • Ulice (2 položky)

  • Město (PSČ a město)

  • Země

  • Narozeniny (s pohodlným výběrem přes minikalendář)

  • Časová zóna

  • Veřejný klíč (pro poštu, elektronické podpisy, ap.)

 • Podrobnosti

  • Kategorie

  • Poznámky

  • Zákaznicky definované položky (např. ICQ, IČ, ap.)

 • Odkazy (propojení s ostatními moduly, připojení souborů,

 • Telefonní čísla (s možností výběru preferovaného čísla) – viditelné na všech záložkách

  • Firemní

  • Mobilní telefon

  • Soukromé

  • Fax

  • Ostatní

   • Firemní

   • Firemní mobilní telefon

   • Telefon do auta

   • Firemní fax

   • Pager

   • Asistentka (jméno a číslo)

   • Soukromé

   • Soukromé mobilní číslo

   • Soukromý fax

   • Jiný telefon

Adresář umožňuje administrátorovi definici zákaznických položek (např. pro IČ, DIČ, IM kontakty), které je možné propojit s jinými moduly pro jejich kontrolu ap.

 

Modul Adresář

Ilustrace 12: Modul Adresář

 

Modul Adresář - přidání/editace

Ilustrace 13: Modul Adresář - přidání/editace


Modul Adresář - rozšířené vyhledávání

Ilustrace 14: Modul Adresář - rozšířené vyhledáváníModul zdroje

 

Tento modul aplikace zajišťuje rezervaci zdrojů společnosti. Např. zasedací místnosti, vozový park, prezentační pomůcky, učebny a učební pomůcky, obráběcí stroje – cokoli, co je ve firmě či organizaci třeba k zajištění provozu a na co je třeba evidovat a plánovat/organizovat používání. Zdroje vložené do tohoto modulu je pak možné rezervovat a používat v událostech kalendáře (viz. modul kalendář – přidání/editace, záložka „účastníci“).

 

Modul Zdroje: seznam zdrojů

Ilustrace 15: Modul Zdroje: seznam zdrojů

 

Modul Zdroje: přidání/editace

Ilustrace 16: Modul Zdroje: přidání/editace

 

Modul Wiki

 

Tento modul je určen pro kolaborativní vytváření dokumentů podobně jako je vytvářena Wikipedia.org.

 

Modul Wiki

Ilustrace 17: Modul Wiki

 

Modul administrace

 

Administrační modul umožňuje kompletní administraci uživatelů, skupin, jednotlivých modulů, přístupových práv, výchozích a vynucených uživatelských nastavení, výchozích kategorií a mnoho dalších věcí.

 

Modul Administrátor

Ilustrace 18: Modul Administrátor

 

Modul Administrátor - uživatelé

Ilustrace 19: Modul Administrátor - uživatelé

 

Další informace

 

Webová aplikace umožňuje velmi dobře konfigurovat, měnit, rozšiřovat celý IS dle nejrůznějších požadavků. Díky modulárnímu přístupu (aplikace je rozřířitelná např. až na úroveň ERP systémů) je možné vytvořit i modul(y), se kterými aplikace původně nepočítá (např. kontrola validity IČ, samostatná správa uživatelů – miniadministrace) a je proto velmi vhodným prostředkem pro vytvoření komplexního IS firmy.

 

Propojení s jinými informačními systémy

 

Aplikaci je možné propojit s jinými informačními a ekonomickými systémy (např. Money S3, Money S4, Money S5 firmy Cígler Software). Na přání propojíme tento ERP systém s jakýmkoli informačním systémem vytvořením zákaznického konektoru na míru.

 

Kontakty:

info@malyjarda.cz

support@malyjarda.cz

+420 558 847 461cenzuruje váš poskytovatel připojení?