Naší doménou je dodávka služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií - od základních a dnes zcela běžných služeb jako jsou weby, hostingy, servis, školení až po rozsáhlé projekty, které jsou tvořeny na míru, do jejichž řešení vnášíme naše vlastní know-how a také kreativitu. Ať už naše dodávka patří k běžným nebo specializovaným, vždy vnášíme do takového počinu kvalitu a přidanou hodnotu, kterou jinde nenajdete. Abychom mohli docílit takové kvality a přidané hodnoty, která je v konečném důsledku konkurenční výhodou pro naše zákazníky, neustále sledujeme technologický rozvoj v oboru a velmi rychle adoptujeme nové technologie, které mají smysl a význam - a naopak technologiím, které nemají budoucnost se vyhýbáme a nesnažíme se za každou cenu tyto věci prodat, jen proto, že je zrovna nějaký název "in". Můžeme se ve vší skromnosti pochlubit, že za více než 15 let zkušeností (na trhu působíme již od roku 1997), jsme se úspěšně vyhnuli novinkám v technologiích, které byly do pár let odsouzeny k zániku a které opustil i sám tvůrce (za všechny jmenujme např. technologii Microsoft ActiveX). Naše projekty také připravujeme s pečlivostí a snahou o to, aby se zákazník nedostával do potíží při aktualizaci informačních technologií, ke které pravidelně dochází díky vývoji. Např. při obměně výpočetní a kancelářské techniky, kdy je s novými počítači dodávána zcela nová verze Windows či jiného OS, přestože v době dodávky projektu tyto operační systémy neexistovaly, je díky naší péči velmi pravděpodobné, že námi dodaná technologie bude beze změn použitelná, přestože toto není u konkurence běžným jevem.

Díky neustálému sledování vývoje, adoptujeme nové technologie a dodáváme je často i s několikaletým předstihem. Např. tzv. cloudové služby, které jsou dnes velmi moderní, jsme dodávali o 7 let dříve, než vůbec termín "cloud computing", kterým se tato technologie označuje, vznikl. Takové počínání samozřejmě vytváří výhodu v podobě předstihu před konkurencí a nízkého TCO (celkových nákladů na vlastnictví).

AMD Aptana AFS Debian Exim Freedesktop.org Genshi Google Chrome GNU HTML5 Intel Java K Desktop Environment Linux VServer TYAN Mozilla Firefox Mozilla Thunderbird MySQL OpenAL OpenGL PHP Postgresql Perl Pylons TurboGears GIMP Linux Microsoft Windows WINE X.org

Kontakty:

info@malyjarda.cz

support@malyjarda.cz

+420 558 847 461cenzuruje váš poskytovatel připojení?